تیم ما از متخصصان حمل و نقل دریایی ، مشاوره حرفه ای و راه حل های متناسب با شرایط خاص حمل و نقل دریایی را به شما ارائه می دهد. آنها از درک عمیق خود از تفاوت های جریان بار برای پاسخگویی به نیازهای حمل و نقل شما استفاده می کنند. روابط گسترده و بلند مدت ما با خطوط حمل و نقل به این معنی است که می توانیم خدمات کمی و کیفی را با برنامه ریزی ، انعطاف پذیری ، بهترین زمان حمل و نقل را با برجسته ترین خطوط حمل و نقل دریایی بصورت رقابتی تنظیم و تدوین نمائیم  و متعاقبا این مزایا را به مشتریان خود ارائه دهیم.

1. خدمات FCL (کانتینر کامل):

این سرویس به صورت بندر به بندر ارائه می شود. ما این خدمات را بین ایران / دبی و بیشتر مقصدهای جهان ارائه می دهیم. ما کانتینرها را در بندر مبداء به شما تحویل می دهیم و برنامه های انعطاف پذیر را به مقاصد مختلف در سراسر جهان ارائه می دهیم تا بتوانیم بیشترین تقاضای حمل و نقل را برآورده کنیم. ، که به هر تقدیرما محموله های شما را به موقع و با کمترین هزینه حمل و تحویل خواهیم داد .

2. خدمات LCL (کانتینر مشترک)

این شرکت با بهره مندی از نیازهای کل مشتریان خود قادر به جمع آوری بارهای کوچک  و کنار هم قراردادن محمولات سایر مشتریان بصورت تجمیعی در یک کانتینر می باشد و بعبارتی یک کانتینر حاوی چندین بارنامه خواهد بود .