آدرس دفتر تهران : خیابان آفریقا – خیابان سعیدی – پلاک 33 – طبقه چهارم واحد 12
تلفن : 02122025130 الی 133
فاکس : 02122025130 داخلی 102
ایمیل: info@atashpa.com
وب سایت: www.atashpa.co.uk

آدرس دفتر بندرعباس: سه راه دلگشا – ساختمان شهاب – طبقه سه – واحد 303

آدرس دفتر چابهار: بلوار شهید ریگی – پایین تر از چهارراه کوزه – ساختمان به سیما – طبقه دوم واحد ب